Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 234 certificerede brandrådgivere og 148 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 98
KK 3/4 11
KK Tredjepartskontrol 39
i alt 148
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 189
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 37
i alt 234


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Casper Laursen CBA10147 Brandrådgiver BK 2 07-10-2025 DBI 7000
Casper Schou Nielsen CBA10116 Brandrådgiver BK 2 10-11-2025 Sweco A/S 8600
Charlotte Halling CBC10027 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 07-12-2025 NIRAS A/S 3450
Chresten Moos Petersen RFC-2019-1100040682-A Brandrådgiver BK 2 31-12-2024
Christian Adelgod Holm CBA10011 Brandrådgiver BK 2 02-06-2024 Beredskab Fyn
Christian Andersen CBA10096 Brandrådgiver BK 2 14-05-2025 Brix & Kamp A/S
Christian Brig Jessen 6889 Statiker KK 2 28-05-2025
Christian Kindler RFC-2019-1100040343-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-11-2024 Orbicon|WSP
Christian Lund Larsen CBA10087 Brandrådgiver BK 2 06-08-2025 Sikkert Byggeri ApS 4200
Christian Warneboldt Green CBC10017 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 26-03-2025 COWI A/S
Side 6 af 39