Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 455 certificerede brandrådgivere og 234 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 153
KK 3/4 37
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 234
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 376
BK 3/4 18
BK Tredjepartskontrol 61
i alt 455


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Casper Schou Nielsen CBA10116 Brandrådgiver BK 2 10-11-2025 ABC Rådgivende Ingeniør 8600
Casper Stegmann Hansen CBA10266 Brandrådgiver BK 2 11-07-2026 CSH Byggerådgivning ApS 4000
Cecilie Grejsmark Nørbæk CBA10527 Brandrådgiver BK 2 21-03-2029 D.A.I. A/S 8700
Charlotte Halling CBC10027 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 07-12-2025 NIRAS A/S 3450
Chresten Moos Petersen CBA10533 Brandrådgiver BK 2 05-05-2034 KTerhvervsbyg A/S 7323
Chris Skaarup CBA10541 Brandrådgiver BK 2 29-04-2034 Norca ApS 4700
Christian Adelgod Holm CBA10011 Brandrådgiver BK 2 02-06-2029 SAFEDESIGN ApS 4700
Christian Andersen CBB10019 Brandrådgiver Minus:Dok.ved brandtek.dim.BR18, §492 stk.1 nr.4 BK 3/4 06-04-2027 Brix & Kamp A/S 9800
Christian Behrsin Bjørndal CBA10212 Brandrådgiver BK 2 28-04-2026 DAN-PROJECT ApS 4920
Christian Bisgaard Vinsløv Andersen 8331 Statiker KK 3/4 20-07-2028 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S  8000
Side 10 af 69