Kontaktinfo

Det er certificeringsorganerne, der løbende opdaterer databasen. Hvis du som certificeret rådgiver har ændringer til din profil, skal du derfor kontakte det certificeringsorgan, der har certificeret dig.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8000
Mail: byggeri@tbst.dk