Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 341 certificerede brandrådgivere og 200 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 134
KK 3/4 22
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 200
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 289
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 44
i alt 341


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Preben Christiansen CBA10133 Brandrådgiver BK 2 25-10-2025 Torkil Laursen A/S 2630
Preben Fyrstenborg 7579 Statiker KK 2 09-12-2026 Viborg Ingeniørerne A/S 8800
Ramazan Arik 6878 Statiker KK 2 03-02-2025 Skanding A/S
Rask Søndergaard Christensen 6940 Statiker KK 2 14-02-2025
Rasmus Berthelsen CBA10081 Brandrådgiver BK 2 30-03-2025 DBI 2650
Rasmus Beyer 6936 Statiker KK 2 09-03-2025
Rasmus Braüner Norup CBA10247 Brandrådgiver BK 2 30-05-2026 LB Consult 8000
Rasmus Brylle CBA10168 Brandrådgiver BK 2 16-12-2025 Sweco Danmark A/S 2300
Rasmus Fog Løvenskjold Larsen CBA10345 Brandrådgiver BK 2 03-02-2027 Arkitektgården ApS 4930
Rasmus Helweg-Pedersen 6992 Statiker KK 2 14-05-2025 Regnestuen ApS
Side 43 af 55