Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 391 certificerede brandrådgivere og 214 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 140
KK 3/4 28
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 214
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 332
BK 3/4 12
BK Tredjepartskontrol 47
i alt 391


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Nikolaj Kock Hansen 7938 Statiker KK 2 11-10-2027 ABC Rådgivende Ingeniører A/S 2610
Nikolaj Skogø Rask 7241 Statiker KK 2 17-08-2025 MOE A/S 2860
Nils Eltzholtz RFC-2020-1100041208-A Brandrådgiver BK 2 31-01-2025 NE Brandrådgivning
Nina Blom Hansen CBA10008 Brandrådgiver BK 2 31-03-2024
Nina Secher Kristensen CBA10144 Brandrådgiver BK 2 25-10-2025 Falkon A/S 2000
Ole Brandt RFC-2019-1100038756-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2024 N+P Arkitektur
Ole Christian Hansen CBA10214 Brandrådgiver BK 2 04-05-2026 OCH Rådgivning ApS 3460
Ole Fischer Bak RFC-2020-1100041053-A Brandrådgiver BK 2 31-01-2025 Tri-Consult A/S
Ole Gade RFC-2020-1100042683-A Brandrådgiver BK 2 31-10-2025 Gadeplan 9000
Ole Pedersen CBA10174 Brandrådgiver BK 2 17-12-2025 Bjerg Arkitektur A/S 9800
Side 45 af 61