Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 264 certificerede brandrådgivere og 163 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 106
KK 3/4 17
KK Tredjepartskontrol 40
i alt 163
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 218
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 38
i alt 264


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Sune Nygaard RFC-2019-1100036894-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 31-01-2024 Brandfaglig APS
Lars Olesen RSCMS-2020-1100043099-A Statiker KK 2 31-07-2025 Brav ApS – Rådgivende Ingeniør
Michael Thorgaard Kristensen RSCMS-2020-1100043098-A Statiker KK 3/4 30-06-2025 Brix & Kamp A/S
Christian Andersen CBA10096 Brandrådgiver BK 2 14-05-2025 Brix & Kamp A/S
Steen Lundgaard CBA10109 Brandrådgiver BK 2 08-07-2025 Byggeri & Teknik I/S 7400
Páll av Kák Olsen CBA10195 Brandrådgiver BK 2 17-02-2026 Byggetilladelsen.dk ApS 5000
Jan Bøtter-Jensen RFC-2019-1100040142-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024 C&W Arkitekter A/S
Jan C. Caspersen 6843 Statiker KK 2 12-03-2025 Caspersen - Rådgivende ingeniørfirma ApS
Sebastian Low CBA10188 Brandrådgiver BK 2 07-01-2026 CEJ Ejendomsadministration A/S 1613
Morten Krüger Jacobsen CBA10187 Brandrådgiver BK 2 07-01-2026 CEJ Ejendomsadministration A/S 1613
Side 9 af 43