Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 359 certificerede brandrådgivere og 208 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 137
KK 3/4 25
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 208
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 307
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 45
i alt 359


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Ryan Agerholm Sørensen CBA10169 Brandrådgiver BK 2 26-01-2026 KT Erhvervsbyg A/S
Jesper Lund CBA10028 Brandrådgiver BK 2 15-09-2024
Max Vinther Hansen 7352 Statiker KK 2 08-03-2026 COWI A/S 2800
Mohamad Al-sawafi RFC-2022-1100051157-A Brandrådgiver BK 2 14-06-2027 KISS Development
Jesper Starbæk Axelsen 7700 Statiker KK 2 02-02-2027 Ingeniørværket
Bo Brøgger Strunge Rasmussen 7043 Statiker KK 2 25-08-2025 Arkikon A/S
Jens Kastvig RFC-2019-1100038167-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-05-2024
Peter Ulrik Jensen 7006 Statiker KK 2 07-07-2025
Mette Høj RFC-2021-1100047557-A Brandrådgiver BK 2 30-06-2026 Lendager Group 2150
Ramazan Arik 6878 Statiker KK2 gældende for altaner KK 2 03-02-2025 Skanding A/S
Side 8 af 57