Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 264 certificerede brandrådgivere og 163 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 106
KK 3/4 17
KK Tredjepartskontrol 40
i alt 163
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 218
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 38
i alt 264


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Stig Tomasson 6779 Statiker KK Tredjepartskontrol 14-11-2024 MOE A/S
Toni M. Christiansen RFC-2019-1100040054-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-11-2024 Afry (ÅF Buildings Denmark)
Jan Bøtter-Jensen RFC-2019-1100040142-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024 C&W Arkitekter A/S
Mogens Milling RFC-2019-1100040144-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024
Ulla Holm 6802 Statiker KK 2 15-11-2024
Burak Demirci 6825 Statiker KK 2 15-11-2024 AB Clausen - Rådgivende Ingeniører A/S
Stefan H. Rasmussen 6800 Statiker KK 2 15-11-2024 SKANDING A/S
Søren Hansen 6791 Statiker KK Tredjepartskontrol 22-11-2024 VITA Ingeniører ApS
Mohammed Yousif 6829 Statiker KK 2 22-11-2024 Wissenberg A/S
Peder R. Hansen 6735 Statiker KK Tredjepartskontrol 28-11-2024 NIRAS A/S
Side 7 af 43