Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 321 certificerede brandrådgivere og 188 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 123
KK 3/4 21
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 188
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 271
BK 3/4 6
BK Tredjepartskontrol 44
i alt 321


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Jan Bøtter-Jensen RFC-2019-1100040142-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024 C&W Arkitekter A/S
Mogens Milling RFC-2019-1100040144-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024
Ulla Holm 6802 Statiker KK 2 15-11-2024
Burak Demirci 6825 Statiker KK 2 15-11-2024 AB Clausen - Rådgivende Ingeniører A/S
Stefan H. Rasmussen 6800 Statiker KK 2 15-11-2024 SKANDING A/S
Søren Hansen 6791 Statiker KK Tredjepartskontrol 22-11-2024 VITA Ingeniører ApS
Mohammed Yousif 6829 Statiker KK 2 22-11-2024 WSP Danmark A/S
Peder R. Hansen 6735 Statiker KK Tredjepartskontrol 28-11-2024 NIRAS A/S
Jan Bejstrup Jessen 6804 Statiker KK 2 29-11-2024 Oluf Jørgensen A/S
Martin Kristensen 6826 Statiker KK 2 29-11-2024 Hamiconsult A/S
Side 7 af 51