Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 453 certificerede brandrådgivere og 234 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 154
KK 3/4 36
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 234
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 375
BK 3/4 19
BK Tredjepartskontrol 59
i alt 453


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Nicolai Baassel Clausen CBA10012 Brandrådgiver BK 2 02-06-2029 Beredskab Fyn
Kamil Hodicky RSCMS-2023-1100054040-A Statiker KK 2 14-09-2028 COWI 2800
Jan Bejstrup Jessen 6804 Statiker KK 2 29-11-2024 ABC Rådgivende Ingeniører A/S
Bent Ingeman Rasmussen RFC-2023-1100054205-A Brandrådgiver BK 3/4 29-02-2028
Nicklas Colding Blom 7046 Statiker KK 2 23-06-2025 DOMINIA AS 1612
Jacob Berthelsen RSCMS-2023-1100056105-A Statiker KK 2 31-12-2028
Nicki Askjær Storm RFC-2022-1100051537-A Brandrådgiver BK 2 31-05-2027
Kasper Betzer Skovning 8352 Statiker KK 2 12-09-2028 VITA Ingeniører A/S 5000
Henrik Boll Andersen 7013 Statiker KK 2 18-08-2025 NIRAS A/S
Jeppe Majlund Kristensen 7632 Statiker KK 2 12-10-2026 NIRAS A/S
Side 7 af 69