Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 442 certificerede brandrådgivere og 232 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 152
KK 3/4 36
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 232
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 367
BK 3/4 19
BK Tredjepartskontrol 56
i alt 442


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Preben Christiansen CBA10133 Brandrådgiver BK 2 25-10-2025 Torkil Laursen A/S 2630
Lars Kombak CBA10176 Brandrådgiver BK 2 17-12-2025 Midtjysk Brandrådgivning ApS 7400
Jens Erik Lorenzen 6754 Statiker KK Tredjepartskontrol 24-09-2024 NIRAS A/S
Birgit Astrid Christiansen CBC10038 Brandrådgiver Dimensionering er ikke inkl. i cert. BK Tredjepartskontrol 18-12-2028 DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 2650
Knut Slettemeås CBB10031 Brandrådgiver Ej brandteknisk dim. iht. udstedt cert. BK 3/4 29-10-2028 Artelia A/S 8000
Lise Kamstrup CBB10026 Brandrådgiver Ej brandteknisk dim. iht. udstedt cert. BK 3/4 10-01-2028 DBI 2650
Jacob Petersen 7032 Statiker Fritstående master & skorstene (inkl. fundamenter) KK 2 21-09-2025 JCP Consulting ApS 2840
Martin Carlsen 6991 Statiker Fritstående master & skorstene (inkl. fundamenter) KK 2 28-09-2025 KAMTOWER DANMARK A/S 2970
Anders karlskov Hasseriis 7883 Statiker Fritstående master & skorstene (inkl. fundamenter) KK 2 14-09-2027 KAMTOWER DANMARK A/S 8230
Abdullah Tahtah 7625 Statiker Fritstående master & skorstene (inkl. fundamenter) KK 2 01-03-2027 Rambøll Danmark A/S
Side 67 af 68