Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 442 certificerede brandrådgivere og 232 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 152
KK 3/4 36
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 232
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 367
BK 3/4 19
BK Tredjepartskontrol 56
i alt 442


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Kamil Hodicky RSCMS-2023-1100054040-A Statiker KK 2 14-09-2028 COWI 2800
Frank Sander Nielsen RSCMS-2023-1100054803-A Statiker KK 3/4 14-10-2028 WSP Danmark A/S 2630
Matias Brix Mikkelsen RSCMS-2023-1100055692-A Statiker KK 2 30-11-2028 NemIngeniør 2900
Jakob Falck Sørensen RSCMS-2023-1100055980-A Statiker KK 2 28-04-2028 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 8000
Daniel Dalgaard Cramer RSCMS-2023-1100056104-A Statiker KK 2 31-12-2028 BK NORD A/S 9000
Jacob Berthelsen RSCMS-2023-1100056105-A Statiker KK 2 31-12-2028
Jonathan Glud RSCMS-2024-1100054733-A Statiker KK 2 31-03-2034 Jonathan Glud Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Merdzan Ismaili RSCMS-2024-1100055804-A Statiker KK 3/4 28-02-2029 COWI A/S 2800
Anker Henriksen RSCMS-2024-1100056513-A Statiker KK 2 14-03-2029
Troels Ejdrup Andersen RSCMS-2024-1100056727-A Statiker KK 2 31-03-2034 T-KON ApS 4600
Side 67 af 68