Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 440 certificerede brandrådgivere og 227 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 148
KK 3/4 35
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 227
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 370
BK 3/4 16
BK Tredjepartskontrol 54
i alt 440


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Nils Klitnæs RFC-2023-1100055785-A Brandrådgiver BK 2 30-06-2028 Tri-consult A/S 8260
Heidi Højland RFC-2023-1100055814-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2028 Ingeniør'ne A/S
Jeanette Garst Seindal RFC-2023-1100056442-A Brandrådgiver BK 3/4 30-11-2028 VITA Ingeniører A/S 7100
Magnus Skov Møller Wriborg RFC-2023-1100056748-A Brandrådgiver BK 2 14-12-2028 360 Brandrådgivning ApS 5750
Maria Villaume RFC-2023-1100056853-A Brandrådgiver BK 2 31-12-2028
Christian Gunnar Mogensen RFC-2023-110056035-A Brandrådgiver BK 2 14-09-2028 Rambøll A/S 2300
Peter Appel Wille RFC-2024-1100057350-A Brandrådgiver BK 2 14-01-2029
Kasper Thorsted Bojsen RFC-2024-1100058020-A Brandrådgiver BK 2 09-05-2028
Karsten N. Høgsgaard RSCMS-2020-1100041235-A Statiker KK 2 28-02-2025 Drias Rådgivende Ingeniører A/S 7160
Jørgen Clausen RSCMS-2020-1100041254-A Statiker KK Tredjepartskontrol 14-03-2025 Jens-Peter Madsen ApS
Side 62 af 67