Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 428 certificerede brandrådgivere og 229 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 150
KK 3/4 33
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 229
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 362
BK 3/4 14
BK Tredjepartskontrol 52
i alt 428


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Anders Brosbøl CBA10167 Brandrådgiver BK 2 23-11-2025 Falck Teknik Assistance A/S 2450
Toke Rimmer 7109 Statiker KK 2 22-10-2025 Sweco Danmark A/S
Lars Zenke Pørlov Hansen 6771 Statiker KK 3/4 21-01-2026 NIRAS A/S
Christian Falgren Jensen CBA10371 Brandrådgiver BK 2 30-08-2027 AJ Consult A/S 4800
Anni Vestfall Høj 7437 Statiker KK 2 10-03-2026 LB Consult A/S 6000
Simon Hulsrøj Larsen CBA10210 Brandrådgiver BK 2 26-09-2026
Nicky Boysen Larsen CBA10475 Brandrådgiver BK 2 23-05-2028 Bendix Arkitektfirma A/S 6200
Christian Munkholm Thomsen CBA10207 Brandrådgiver BK 2 11-07-2026 CASA Arkitekter 4700
Niels Sig Jensen CBA10014 Brandrådgiver BK 2 22-05-2024 DBI
Andreas Bertram CBA10137 Brandrådgiver BK 2 02-12-2025 ABC Rådgivende Ingeniører A/S 2730
Side 6 af 66