Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 370 certificerede brandrådgivere og 208 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 135
KK 3/4 27
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 208
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 318
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 45
i alt 370


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Thor Bryndum 7685 Statiker KK 2 02-02-2027 ABC Rådgivende Ingeniører A/S
Thorbjørn Eriksen CBA10060 Brandrådgiver BK 2 28-01-2025 Rambøll
Thorbjørn Eriksen RFC-2020-1100052038-A Brandrådgiver BK 2 28-01-2025 Rambøll Danmark A/S 8800
Tim Møller 6973 Statiker KK 2 13-05-2025 Rambøll A/S
Tina Asmussen 7003 Statiker KK 2 13-05-2025 MOE Sjælland A/S 4760
Tina Asmussen RFC-2020-1100042388-A Brandrådgiver BK 2 31-05-2025 MOE Sjælland A/S 4760
Tina Sørensen CBA10239 Brandrådgiver BK 2 13-06-2026 Studio23 ApS 5000
Toke Rimmer 7109 Statiker KK 2 22-10-2025 Sweco Danmark A/S
Tom Dynnes Hansen RFC-2020-1100042833-A Brandrådgiver BK 2 31-05-2025 LINK arkitektur A/S
Tommy Bøgh Sillemann CBA10146 Brandrådgiver BK 2 08-12-2025 Københavns Universitet 1169
Side 56 af 58