Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 442 certificerede brandrådgivere og 232 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 152
KK 3/4 36
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 232
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 367
BK 3/4 19
BK Tredjepartskontrol 56
i alt 442


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Nikolai Lütscher CBA10481 Brandrådgiver BK 2 07-05-2028 Norsyn P/S 4000
Thomas Tulin Thastrup 8281 Statiker KK 3/4 09-05-2028 OJ Rådgivende Ingeniører A/S 2450
Kasper Thorsted Bojsen RFC-2024-1100058020-A Brandrådgiver BK 2 09-05-2028
Ryan Hald CBA10479 Brandrådgiver BK 2 10-05-2028 MinElevator 2000
Engvald Bech Madsen CBA10487 Brandrådgiver BK 2 22-05-2028 ArteliaGroup A/S 7000
Nicky Boysen Larsen CBA10475 Brandrådgiver BK 2 23-05-2028 Bendix Arkitektfirma A/S 6200
Andreas Bollerslev 8052 Statiker KK 3/4 23-05-2028 NIRAS A/S 3450
Sune Bundesen CBA10485 Brandrådgiver BK 2 23-05-2028 Tønder Kommune 6270
Trine Thomsen 8265 Statiker KK 2 24-05-2028 ABC Rådgivende Ingeniører A/S
Sarunas Leliuga 8329 Statiker KK 2 26-05-2028 Rambøll Danmark A/S
Side 54 af 68