Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 416 certificerede brandrådgivere og 220 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 143
KK 3/4 31
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 220
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 352
BK 3/4 14
BK Tredjepartskontrol 50
i alt 416


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Mohamad Al-sawafi RFC-2022-1100051157-A Brandrådgiver BK 2 14-06-2027 Artelia
Bekim Sasivari CBA10386 Brandrådgiver BK 2 28-06-2027 Gentofte Kommune 2920
Anders Hartig RSCMS-2022-1100051161-A Statiker KK 3/4 30-06-2027 Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører 2300
Yanting Li RFC-2022-1100051699-A Brandrådgiver BK 2 30-06-2027 Rambøll A/S 8200
Alexander H. N. Månsson 7928 Statiker KK 2 05-07-2027 Henry Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.
Jan Uldahl Riis CBA10398 Brandrådgiver BK 2 05-07-2027 Jysk Brandstrategi 6000
Majid Mahmoudi Toutzari 7867 Statiker KK 2 05-07-2027 DAI A/S 8220
Lykke Svendsgaard CBA10416 Brandrådgiver BK 2 05-07-2027 Kullegaard A/S 4300
Lars Milling CBA10407 Brandrådgiver BK 2 10-07-2027 Artelia A/S 9000
Thomas Bach Sørensen RFC-2022-1100051728-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2027 Bachs Brandrådgivning ApS
Side 54 af 64