Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 308 certificerede brandrådgivere og 176 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 115
KK 3/4 20
KK Tredjepartskontrol 41
i alt 176
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 259
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 42
i alt 308


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Alvin Jensen CBA10249 Brandrådgiver BK 2 19-07-2026 Rørbæk og Møller 2400
Hans Larsen 7146 Statiker KK Tredjepartskontrol 16-06-2025 Rambøll Danmark A/S
Anders Chabert 6951 Statiker KK 2 18-03-2025 Alfa Ingeniører A/S
Suba Ranjini Sivakumar CBA10221 Brandrådgiver BK 2 27-04-2026 Partner Consulting ApS 7400
Anders Baach Vestergaard CBC10012 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 04-12-2024 COWI A/S 2800
Tina Asmussen 7003 Statiker KK 2 13-05-2025 T-Kon ApS
Tage Øhlenschlæger CBA10211 Brandrådgiver BK 2 02-05-2026 Ingeniørværket 6700
Kurt Kamp CBA10080 Brandrådgiver BK 2 29-07-2025 Arkitektfirmaet KAMP 8660
Frank Jørgensen 6900 Statiker KK 2 02-03-2025
Jesper Prip Mørch CBC10019 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 05-04-2025 COWI A/S
Side 3 af 49