Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 442 certificerede brandrådgivere og 232 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 152
KK 3/4 36
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 232
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 367
BK 3/4 19
BK Tredjepartskontrol 56
i alt 442


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Thomas Lindberg CBA10426 Brandrådgiver BK 2 03-10-2027 Brandgruppen ApS 2730
Anders Finne CBA10062 Brandrådgiver BK 2 02-02-2025 Bornholmsk Byggesagsbehandling ApS
Liv Ridder Storgaard CBA10166 Brandrådgiver BK 2 29-11-2025 Vandkunsten A/S 1439
Thomas Jørgensen CBA10331 Brandrådgiver BK 2 07-02-2027 Arkitektkontoret ApS 4000
Mads Peter Holling Yttesen 7608 Statiker KK 2 29-06-2026 OBH Rådg. Ingeniører A/S 5000
Kenneth Høj CBA10242 Brandrådgiver BK 2 13-06-2026 AFRY Aps 8230
Anders Munk Pedersen CBA10495 Brandrådgiver BK 2 03-07-2028 Nordjysk Brandrådgivning 9210
Thor Bryndum 7685 Statiker KK 2 02-02-2027 Fjord Rådgivende Ingeniører A/S
Lasse Solnæs CBA10228 Brandrådgiver BK 2 30-05-2026 ABC Rådgivende Ingeniør 8600
Gerner Rasmussen CBA10201 Brandrådgiver BK 2 08-03-2026 Dansk Brand & Beredskabsrådgivning ApS 4300
Side 16 af 68