Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 211 certificerede brandrådgivere og 146 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 96
KK 3/4 11
KK Tredjepartskontrol 39
i alt 146
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 169
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 34
i alt 211


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Anders Finne CBA10062 Brandrådgiver BK 2 02-02-2025 Bornholmsk Byggesagsbehandling ApS
Ramazan Arik 6878 Statiker KK 2 03-02-2025 Balco Altaner A/S
Joan Væver Kofod 6894 Statiker KK 2 03-02-2025 BK NORD A/S
Alfred Mortensen 6892 Statiker KK Tredjepartskontrol 05-02-2025 VITA Ingeniører A/S
Anders Knorrenborg 6759 Statiker KK 3/4 07-02-2025 Rambøll A/S
Michael Gould Bøeg Christiansen CBC10018 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 09-02-2025 COWI A/S 2800
Gert Klavsen 6810 Statiker KK Tredjepartskontrol 11-02-2025 Orbicon
Jesper Juel Hansen 6975 Statiker KK 2 11-02-2025 LB Consult A/S
Jesper Madsen CBA10075 Brandrådgiver BK 2 13-02-2025 Kerteminde Kommune
Claus Erik Larsen 6916 Statiker KK 2 13-02-2025 Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS
Side 14 af 36