Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 428 certificerede brandrådgivere og 229 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 150
KK 3/4 33
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 229
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 362
BK 3/4 14
BK Tredjepartskontrol 52
i alt 428


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Anders Finne CBA10062 Brandrådgiver BK 2 02-02-2025 Bornholmsk Byggesagsbehandling ApS
Bastian Stie Pedersen CBA10171 Brandrådgiver BK 2 16-12-2025 HVAM Arkitekt og Ingeniørkontor A/S 7500
Brian Peter Nielsen CBA10220 Brandrådgiver BK 2 30-05-2026 COA Arkitekter 9000
Therese Kelstrup RFC-2019-1100038136-A Brandrådgiver BK 2 14-05-2024 Henry Berthelsen A/S
Jacob Holm RFC-2021-1100046593-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 30-04-2026 Artelia
Deniz Yilmaz Blidorf CBC10032 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 26-01-2027 Artelia A/S 2860
Denice Kirstine Søgaard CBA10173 Brandrådgiver BK 2 03-02-2026 Artelia A/S 2860
Flemming Hein Møller CBA10175 Brandrådgiver BK 2 05-01-2026 Artelia A/S 2860
Lillian Berard CBA10180 Brandrådgiver BK 2 10-02-2026 Artelia A/S 2860
Brian Lønborg CBA10476 Brandrådgiver BK 2 12-04-2028 Langmach Ribe ApS 6760
Side 14 af 66