Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 341 certificerede brandrådgivere og 200 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 134
KK 3/4 22
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 200
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 289
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 44
i alt 341


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Joan Væver Kofod 6894 Statiker KK 2 03-02-2025 Erasmus & Partnere A/S
Alfred Mortensen 6892 Statiker KK Tredjepartskontrol 05-02-2025 VITA Ingeniører A/S
Anders Knorrenborg 6759 Statiker KK 3/4 07-02-2025 Rambøll A/S
Michael Gould Bøeg Christiansen CBC10018 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 09-02-2025 COWI A/S 2800
Gert Klavsen 6810 Statiker KK Tredjepartskontrol 11-02-2025 Orbicon
Claus Erik Larsen 6916 Statiker KK 2 13-02-2025 Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS
Jesper Martedal Madsen RFC-2020-1100050497-A Brandrådgiver BK 2 13-02-2025 Rambøll Danmark A/S
Jes Thaulow RFC-2020-1100041242-A Brandrådgiver BK 2 14-02-2025 ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Rask Søndergaard Christensen 6940 Statiker KK 2 14-02-2025
Daniel Grejsen RFC-2020-1100041167-A Brandrådgiver BK 2 14-02-2025 Tri-Consult
Side 13 af 55