Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 283 certificerede brandrådgivere og 168 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 111
KK 3/4 17
KK Tredjepartskontrol 40
i alt 168
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 236
BK 3/4 9
BK Tredjepartskontrol 38
i alt 283


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Morten Steen Johansen RFC-2019-110004093-A Brandrådgiver BK 3/4 31-12-2024 SafeDesign Aps
Henrik Mahler CBA10202 Brandrådgiver BK 2 24-02-2026 Safe-Con ApS 5000
Anders Lykke Havmøller CBA10143 Brandrådgiver BK 2 20-10-2025 S.E. Brockhuus A/S 2620
Rasmus Laursen 7108 Statiker KK 2 27-10-2025 Rådgivende Ingeniørfirma Søren Sørensen A/S 9500
Kristian Richard Østerlund Ahle 7049 Statiker KK 2 10-07-2025 RØNSLEV ApS 8700
Lasse Rygaard Rasmussen 7055 Statiker KK 3/4 15-01-2026 Rønslev ApS 8700
Bodil Dalgaard Kirkeby CBA10160 Brandrådgiver BK 2 29-11-2025 Rønslev 8700
Carsten Amtrup Sørensen RFC-2021-1100046975-A Brandrådgiver BK 2 14-05-2026 RUM as 8700
Lise Lærke Hatting CBA10030 Brandrådgiver BK 2 02-10-2024 RUM
Jesper Kusk Culmsee CBA10034 Brandrådgiver BK 2 28-01-2025 Rubow Arkitekterne A/S
Side 10 af 46