Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 249 certificerede brandrådgivere og 162 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 107
KK 3/4 15
KK Tredjepartskontrol 40
i alt 162
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 204
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 37
i alt 249


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Christian Andersen CBA10096 Brandrådgiver BK 2 14-05-2025 Brix & Kamp A/S
Charlotte Halling CBC10027 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 07-12-2025 NIRAS A/S 3450
Christian Kindler RFC-2019-1100040343-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-11-2024 Orbicon|WSP
Christina Seelig CBA10130 Brandrådgiver BK 2 12-10-2025 DBI 7000
Claus Jensen RSCMS-2021-1100044814-A Statiker KK 2 14-01-2026 Ingholt Consult ApS 3520
Christian Kappel Jeppesen 7139 Statiker KK 2 21-12-2025 Envidan 8600
Claus Lind 6856 Statiker KK 2 09-01-2025 Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Claus Erik Larsen 6916 Statiker KK 2 13-02-2025 Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS
Casper Laursen CBA10147 Brandrådgiver BK 2 07-10-2025 DBI 7000
Christian Lund Larsen CBA10087 Brandrådgiver BK 2 06-08-2025 Sikkert Byggeri ApS 4200
Side 10 af 42