Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 190 certificerede brandrådgivere og 137 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 89
KK 3/4 10
KK Tredjepartskontrol 38
i alt 137
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 148
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 34
i alt 190


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Einar Thór Ingólfsson 7054 Statiker KK 2 29-06-2025 Krabbenhøft & Ingolfsson ApS
Finn Buus Steffensen RFC-2019-1100037326-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-03-2024 NIRAS A/S
Frederikke Ekstrand Schmidt CBC10010 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 16-12-2024 Orbicon A/S
Flemming Nordfang 7004 Statiker KK 2 15-05-2025 Lyngkilde Rådgivende Ingeniører A/S
Frank Jørgensen CBA10044 Brandrådgiver BK 2 16-12-2024 JD Byg Entreprise
Flemming Rud Hansen CBA10017 Brandrådgiver BK 2 02-09-2024 Danakon A/S
Finn Støjer CBA10023 Brandrådgiver BK 2 25-08-2024 Olav Kristensen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Gert Klavsen 6810 Statiker KK Tredjepartskontrol 11-02-2025 Orbicon
Gitte Reng Andreassen RFC-2019-1100037625-A Brandrådgiver BK 3/4 14-05-2024 Norconsult A/S
Gustav Lanng Madsen CBC10006 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 05-05-2024 COWI A/S
Side 10 af 33