Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 359 certificerede brandrådgivere og 208 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 137
KK 3/4 25
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 208
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 307
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 45
i alt 359


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Thomas Bach Sørensen RFC-2022-1100051728-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2027 Bachs Brandrådgivning ApS
Anders Flindt Rasmussen RFC-2022-1100051790-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2027 Rådgivning v/Anders Flindt 5000
Lars Milling CBA10407 Brandrådgiver BK 2 10-07-2027 Sweco Danmark A/S 2300
Alexander H. N. Månsson 7928 Statiker KK 2 05-07-2027 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS
Jan Uldahl Riis CBA10398 Brandrådgiver BK 2 05-07-2027 Jysk Brandstrategi 6000
Majid Mahmoudi Toutzari 7867 Statiker KK 2 05-07-2027 DAI A/S 8220
Lykke Svendsgaard CBA10416 Brandrådgiver BK 2 05-07-2027 Kullegaard A/S 4300
Anders Hartig RSCMS-2022-1100051161-A Statiker KK 3/4 30-06-2027 Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører 2300
Yanting Li RFC-2022-1100051699-A Brandrådgiver BK 2 30-06-2027 Rambøll A/S 8200
Bekim Sasivari CBA10386 Brandrådgiver BK 2 28-06-2027 Gentofte Kommune 2920
Side 1 af 57