Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 308 certificerede brandrådgivere og 176 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 115
KK 3/4 20
KK Tredjepartskontrol 41
i alt 176
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 259
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 42
i alt 308


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Per Christiansen RFC-2019-1100038135-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-06-2024 Hundsbæk & Henriksen A/S
Morten Corneliusen RFC-2019-1100038295-A Brandrådgiver BK 2 14-06-2024
Henrik Christensen CBA10007 Brandrådgiver BK 2 30-06-2024 HC Brandrådgivning ApS 9430
Anders Rafn Knudsen CBA10019 Brandrådgiver BK 2 02-07-2024 JJW Arkitekter
Jesper Lind Arpe CBC10005 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 07-07-2024 COWI A/S
Lone Storm-Petersen CBA10021 Brandrådgiver BK 2 07-07-2024 KHR Architecture A/S
Ole Brandt RFC-2019-1100038756-A Brandrådgiver BK 2 14-07-2024 N+P Arkitektur
René Kærup RFC-2019-1100038604-A Brandrådgiver BK 3/4 14-07-2024 Lean Fire Safety ApS
Rikke Tina Lenz CBA10027 Brandrådgiver BK 2 12-08-2024 Sweco Danmark A/S
Thomas Schleidt Neuks CBC10007 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 25-08-2024 Brandgruppen ApS
Side 4 af 49