Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 341 certificerede brandrådgivere og 200 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 134
KK 3/4 22
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 200
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 289
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 44
i alt 341


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Dennis Ehrenreich Graves CBA10016 Brandrådgiver BK 2 16-03-2025 COWI A/S 9000
Frank Jørgensen CBA10044 Brandrådgiver BK 2 16-12-2024 JD Byg Entreprise
Henrik Svalebæk CBA10121 Brandrådgiver BK 2 15-07-2025 Tegnestuen Svalebæk ApS 2860
Mads Frederiksen CBA10134 Brandrådgiver BK 2 16-12-2025 Svend Poulsen A/S 9500
Rune Christensen RFC-2021-1100047908-A Brandrådgiver BK 2 31-08-2026 Rambøll Danmark A/S
Anders Harding CBA10165 Brandrådgiver BK 2 17-11-2025 Arkhus Bygningsrådgivning A/S 4100
Danni Østergaard Poulsen CBA10139 Brandrådgiver BK 2 06-10-2025 Nodo Arkitekter 8000
Jonas Vandborg CBA10360 Brandrådgiver BK 2 24-03-2027 Hvam Arkitekt og Ingeniørkontor A/S 7500
Thomas Plesner Davidsen CBA10219 Brandrådgiver BK 2 24-08-2026 Mangor & Nagel arkitektfirma 3600
Henrik Mahler CBA10202 Brandrådgiver BK 2 24-02-2026 Safe-Con ApS 5000
Side 35 af 55