Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 212 certificerede brandrådgivere og 146 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 96
KK 3/4 11
KK Tredjepartskontrol 39
i alt 146
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 170
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 34
i alt 212


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Jesper Asserbo 6974 Statiker KK 3/4 18-08-2025 Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S 1205
Amar Mirza 6775 Statiker KK 3/4 13-05-2025
Michael Panton Lind 7280 Statiker KK 3/4 11-11-2025 AB Clausen 2610
Rune Bjørklund RFC-2020-1100043089-A Brandrådgiver BK 3/4 31-05-2025 AFRY
Rune Mott 7245 Statiker KK 3/4 14-08-2025 MOE A/S 3320
Carsten Strüwing Hansen CBC10011 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 17-12-2024 Søren Jensen Rådgi-vende Ingeniørfirma A/S
Hans Larsen 7146 Statiker KK Tredjepartskontrol 16-06-2025 Rambøll Danmark A/S
Anders Baach Vestergaard CBC10012 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 04-12-2024 COWI A/S 2800
Jesper Prip Mørch CBC10019 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 05-04-2025 COWI A/S
Henrik Storm Nielsen 6736 Statiker KK Tredjepartskontrol 08-11-2024 EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
Side 29 af 36