Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 216 certificerede brandrådgivere og 146 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 96
KK 3/4 11
KK Tredjepartskontrol 39
i alt 146
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 174
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 34
i alt 216


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Rasmus Lorenzen RSCMS-2020-1100041296-A Statiker KK 2 14-05-2025 Olav Kristensen ApS
Finn Støjer CBA10023 Brandrådgiver BK 2 25-08-2024 Olav Kristensen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Mikkel Damkjær CBA10055 Brandrådgiver BK 2 02-02-2025 Oluf Jørgensen A/S
Carsten Schrøder 6842 Statiker KK Tredjepartskontrol 29-09-2025 Oluf Jørgensen A/S 8700
Gert Klavsen 6810 Statiker KK Tredjepartskontrol 11-02-2025 Orbicon
Kirsten Dandanell Christensen RFC-2020-1100041000-A Brandrådgiver BK 2 31-01-2025 Orbicon
Christian Kindler RFC-2019-1100040343-A Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 14-11-2024 Orbicon|WSP
Kasper Panum CBA10148 Brandrådgiver BK 2 05-10-2025 Panum Arkitekter 2200
Simon Alexander Heiberg CBA10128 Brandrådgiver BK 2 29-10-2025 Peter Jahn & Partnere A/S 2100
Morten Schou RFC-2019-1100038348-A Brandrådgiver BK 2 14-06-2024 PIMO-Rådgivning 3400
Side 26 af 37