Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 359 certificerede brandrådgivere og 208 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 137
KK 3/4 25
KK Tredjepartskontrol 46
i alt 208
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 307
BK 3/4 7
BK Tredjepartskontrol 45
i alt 359


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Tina Asmussen 7003 Statiker KK 2 13-05-2025 MOE Sjælland A/S 4760
Frank Jørgensen 6900 Statiker KK 2 02-03-2025
Jacob Petersen 7032 Statiker Gittermaster og skorstene KK 2 21-09-2025 JCP Consulting ApS 2840
Henrik Storm Nielsen 6736 Statiker KK Tredjepartskontrol 08-11-2024 EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
Alexander H. N. Månsson 7928 Statiker KK 2 05-07-2027 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS
Preben Fyrstenborg 7579 Statiker KK 2 09-12-2026 Viborg Ingeniørerne A/S 8800
Toke Rimmer 7109 Statiker KK 2 22-10-2025 Sweco Danmark A/S
Lars Zenke Pørlov Hansen 6771 Statiker KK 3/4 21-01-2026 NIRAS A/S
Anni Vestfall Høj 7437 Statiker KK 2 10-03-2026 LB Consult A/S 6000
Thomas Lyngsø Jessen 7210 Statiker KK 2 26-10-2025 MOE A/S 8000
Side 2 af 57