Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 341 certificerede brandrådgivere og 200 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 134
KK 3/4 22
KK Tredjepartskontrol 44
i alt 200
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 289
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 44
i alt 341


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Begrænset gyldighedsområde Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Lene Fischer Eriksson 7076 Statiker KK Tredjepartskontrol 08-06-2025 COWI A/S
Dennis Ehrenreich Graves CBA10016 Brandrådgiver BK 2 16-03-2025 COWI A/S 9000
Lene Ulriksen CBC10020 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 06-07-2025 COWI A/S 2800
Kim Sommerlund Thorsen CBC10002 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 19-03-2024 COWI A/S 7100
Max Vinther Hansen 7352 Statiker KK 2 08-03-2026 COWI A/S 2800
Jesper Lind Arpe CBC10005 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 07-07-2024 COWI A/S
Michael Fogh 6988 Statiker KK Tredjepartskontrol 29-04-2025 COWI A/S
Michael Gould Bøeg Christiansen CBC10018 Brandrådgiver BK Tredjepartskontrol 09-02-2025 COWI A/S 2800
Mads Brocelius Jakobsen CBA10120 Brandrådgiver BK 2 19-01-2026 COWI A/S 8000
Tommy Gundvang Nielsen CBA10194 Brandrådgiver BK 2 11-02-2026 Creo Arkitekter A/S 5000
Side 13 af 55