Velkommen til Find certificerede brandrådgivere og statikere

I databasen kan du søge blandt alle certificerede brandrådgivere og statikere. Du kan anvende et eller flere af søgeparametrene, der fremgår nedenfor. Du har altid mulighed for at justere din søgning efterfølgende.

Database indeholder informationer om certificerede brandrådgivere og statikere i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bemærk at der i en konstruktions- eller brandklasse også kan anvendes certificerede fra højere klasser fx kan man i klasse 3/4 anvende en person, der er certificeret til tredjepartskontrol.

Der er i alt indberettet 216 certificerede brandrådgivere og 146 certificerede statikere der fordeler sig således:

Certificerede statikere Antal
KK 2 96
KK 3/4 11
KK Tredjepartskontrol 39
i alt 146
Certificerede brandrådgivere Antal
BK 2 174
BK 3/4 8
BK Tredjepartskontrol 34
i alt 216


Navn Certifikatnummer Fagdisciplin Certificeringsniveau Udløbsdato Virksomhed Postnummer Email Telefonnummer
Finn Olaf Precht Sørensen 6845 Statiker KK Tredjepartskontrol 11-09-2024 EKJ A/S
Lene Silkjær Petersen 6981 Statiker KK 2 04-05-2025 NIRAS A/S
Michael Fogh 6988 Statiker KK Tredjepartskontrol 29-04-2025 COWI A/S
Kristian Højmark Pedersen 6803 Statiker KK 2 24-02-2025 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS
Torben Erik Nielsen 7094 Statiker KK Tredjepartskontrol 16-06-2025 NCC Danmark A/S
Mogens Milling RFC-2019-1100040144-A Brandrådgiver BK 2 14-11-2024
Jens Erik Lorenzen 6754 Statiker KK Tredjepartskontrol 24-09-2024 NIRAS A/S
Casper Laursen CBA10147 Brandrådgiver BK 2 07-10-2025 DBI 7000
Ole Gade RFC-2020-1100042683-A Brandrådgiver BK 2 31-10-2025 Gadeplan 9000
Helle Senius Madsen CBA10138 Brandrådgiver BK 2 11-10-2025 LB Consult 8000
Side 12 af 37